Saltar al contingut principal

Estadística anual d'estructura salarial. 2020

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 27.100,11 euros l'any 2020, un 4,4% més que l'any anterior, segons l'Estadística anual d'estructura salarial. El salari brut anual de les dones va créixer un 4,8% i es va situar en 24.096,69 euros, mentre que el dels homes va augmentar un 3,6% i va ser de 30.003,62 euros. El guany per hora es va situar en 17,33 euros, un 2,8% més que el 2019. Per sexe, el guany per hora dels homes va ser de 18,42 euros, mentre que el de les dones es va situar en 16,11 euros.

Per grans sectors, la indústria presenta el salari brut anual més elevat (30.393,15 euros), seguida dels serveis (26.467,10 euros) i de la construcció (26.001,23 euros).

Per tipus de contracte, el salari brut anual dels assalariats amb contracte indefinit va augmentar un 1,5% respecte del 2019 i va ser de 28.466,87 euros, el salari brut anual dels que tenien contracte temporal va créixer un 8,8% interanual i es va situar en 20.287,10 euros. El guany per hora va ser de 17,89 euros en el cas dels assalariats amb contracte indefinit i de 14,22 euros per als que tenien contracte temporal.