Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2022. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,9% al mes de juny de 2022 respecte a l'any anterior i se situa en 3.451.042 persones, el valor màxim de la sèrie disponible, segons dades provisionals. L'augment interanual d'afiliats es produeix a totes les comarques, però només 10 superen la mitjana catalana, encapçalades per la Selva (7,1%) i l'Alt Empordà (5,7%). A l'altre extrem, amb increments inferiors a l'1% hi ha les Garrigues, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Conca de Barberà i el Pla d'Urgell.

En relació amb el mes de maig del 2022, el nombre d'afiliats ha augmentat un 0,4% al conjunt de Catalunya i també en 28 comarques i Aran, encapçalades per Aran (8,3%) i l'Alta Ribagorça (5,6%). D'altra banda, les Garrigues i el Baix Ebre (−0,8%, totes dues) encapçalen les comarques amb variacions negatives.

Per sexe i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta per sobre del d'homes (4,4% i 3,5%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten el nombre d'afiliades, excepte les Garrigues (−0,1%) i, en el cas dels homes afiliats disminueixen a la Noguera (−1,2%) i al Pallars Sobirà (−0,9%).

El nombre d'afiliats ha augmentat a tots els grups d'edat al conjunt de Catalunya. Els afiliats menors de 30 anys són els que més han augmentat al conjunt de Catalunya (un 10,5%), i on ha estat més elevat és a la Selva (18,2%) i a l'Alt Empordà i l'Alta Ribagorça (14,3%, totes dues).

Segons la nacionalitat, l'augment interanual del nombre d'afiliats estrangers (11,0%) és més intens que el d'afiliats de nacionalitat espanyola (2,6%) al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran, excepte a la Noguera on els afiliats estrangers disminueixen i els espanyols augmenten.

Per sectors, el sector serveis, que representa el 78,7% de les afiliacions, és el sector que més augmenta al juny del 2022 en relació amb l'any anterior (4,6% en el conjunt de Catalunya) i ho fa a totes les comarques. Les afiliacions a la indústria augmenten un 2,1% al conjunt de Catalunya i també a 37 comarques i Aran. La variació del sector de la construcció també és positiva (2,6%), i també ho és a 32 comarques. L'agricultura és l'únic sector que ha reduït el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social ( −5,4% interanual) i ha disminuït a totes excepte a 5 i Aran.

Per tipus de jornada, el 20,1% de les afiliacions per compte d'altri al juny del 2022 són a jornada parcial. La proporció més elevada d'afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya (23,4%).

Segons el tipus de contracte, el 18,2% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri a Catalunya són de caràcter temporal. La comarca amb el grau de temporalitat més baix és el Baix Empordà (14,0%) i la que el té més elevat és l'Alta Ribagorça (27,1%).