Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T2/2022

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre del 2022 registra un saldo d'11,6 punts. El 26,0% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió favorable de la marxa del seu negoci al segon trimestre, mentre que el 14,4% la té desfavorable i el 59,7% considera que s'ha mantingut estable.

Per sectors d'activitat, tots presenten saldos positius. Destaquen els sectors de l'hostaleria, la resta de serveis i la indústria amb saldos de 29,0, 13,2 i 12,8 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al tercer trimestre del 2022 registren un saldo de 6,8 punts. El 23,2% dels gestors considera que la marxa del seu negoci serà favorable, mentre que el 16,6% opina que serà desfavorable. El 60,1% restant considera que es mantindrà estable.

Tots els sectors d’activitat són més pessimistes en les expectatives de la marxa del negoci per al tercer trimestre del 2022 si ho comparem amb la situació del segon trimestre, excepte l'hostaleria que presenta un saldo de 30,8 punts. El comerç (amb un saldo de −1,7 punts) és l'únic sector que presenta un saldo negatiu en les expectatives per al proper trimestre.