Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 07/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 8,9% interanual a Catalunya al juliol del 2022. Per grans sectors industrials, creixen tots els béns: els de consum un 11,2%, els intermedis un 9,9% i els d'equipament un 2,0%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 12,2% interanual a Catalunya.