Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 09/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) creix un 17,2% interanual a Catalunya al setembre del 2022. Per sectors d'activitat, augmenten el comerç (14,9%) i els altres serveis, és a dir, els no comercials (21,3%). Dins d'aquests, tots presenten increments; els més destacats són les activitats administratives i serveis auxiliars (27,8%), el transport i emmagatzematge (23,5%) i les activitats professionals, científiques i tècniques (22,5%).