Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 11/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) va créixer un 11,9% interanual a Catalunya al novembre del 2022. Per sectors d'activitat, van augmentar el comerç (12,1%) i els altres serveis, és a dir, els no comercials (11,5%). Dins d'aquests, tots van presentar increments; els més destacats van ser les activitats professionals, científiques i tècniques (21,7%) i l'hostaleria (17,2%).