Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya es va situar en 814,5 milers al desembre del 2022, xifra que va suposar un increment interanual del 45,9%. Segons el país de residència habitual, els països de procedència majoritària, és a dir França, Itàlia i el Regne Unit van presentar taxes interanuals positives (23,9%, 48,5% i 83,4%, respectivament).

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) van augmentar un 51,2%, un 67,3% i un 7,1%, respectivament. Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars van créixer un 52,1% i els habitatges de familiars o amics, un 35,0%.

L'any 2022, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 155,8% respecte a l'any 2021, i es va situar en 14,8 milions, segons dades provisionals. Per país de residència habitual, els països de procedència majoritària, França, el Regne Unit i Alemanya, van registrar taxes positives (80,0%, 408,3% i 143,1%, respectivament).