Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

L'Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari va augmentar un 4,9% interanual a Catalunya al desembre del 2022. Per grans sectors industrials, van créixer els béns d’equipament un 17,4% i els béns de consum un 8,3%, d'altra banda, van disminuir l’energia un 8,1% i els béns intermedis un 4,0%. (Avís: Les taxes de variació de l’IPI corregit d’efectes de calendari i dels béns de consum es van corregir el 13 de febrer de 2023).

Al desembre del 2022, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia) va disminuir un 0,4% respecte del mateix mes de l'any anterior. I l’índex de producció industrial (que inclou l’energia) va disminuir un 1,6% interanual. Per grans sectors industrials, van decréixer l'energia (−9,4%) i els béns intermedis (−4,0%) i van créixer els béns d'equipament (10,1%) i els béns de consum (1,0%).

D'altra banda, per divisions industrials els decrements més elevats els van registrar les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−21,5%) i la indústria de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (−15,5%); en canvi, van créixer la indústria de la fabricació de material de transport (39,6%) i la fabricació de productes farmacèutics (24,3%).

L'any 2022, la mitjana anual de l'índex de producció industrial va créixer un 0,6%, segons dades provisionals. Per grans sectors industrials, van registrar increments els béns de consum (4,1%) i els béns d'equipament (1,8%); d'altra banda, van decréixer l'energia (−3,9%) i els béns intermedis (−2,3%). Per seccions de la CCAE-2009, va destacar l’augment de la fabricació de productes farmacèutics (11,3%) i la fabricació de maquinària i equips mecànics (9,1%).