Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 12/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va augmentar un 7,0% interanual a Catalunya al desembre del 2022. Per grans sectors industrials, van créixer els béns de consum un 14,6% i els d'equipament un 6,7%, mentre que els béns intermedis es van mantenir constants (0,0%). En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI va augmentar un 8,2% interanual a Catalunya.