Saltar al contingut principal

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2023

El Govern ha aprovat el Programa anual d'actuació estadística 2023 (PAAE 2023), que inclou totes les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s’han de dur a terme al llarg d'aquest any en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 actualment prorrogat. El nombre d'actuacions programades és de 304.

Aquest any s'incorporen com a novetats l'Enquesta de mobilitat i seguretat viària, l'Estadística del grau d’urbanització, el Sistema d'informació estadística laboral i l'Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges, entre altres actuacions.

D'altra banda, es publicaran els resultats dels indicadors de l'economia circular, de l'economia blava, dels objectius de desenvolupament sostenible, de l'índex d’igualtat de gènere i de l'índex socioeconòmic territorial.

Durant el 2023, també es difondran els resultats estadístics dels Censos de població i habitatge 2021, de l'Enquesta de la pràctica esportiva de persones adultes, de l'Enquesta de seguretat pública i de l'Enquesta de salut de la població, així com els treballs de camp de l'Enquesta de condicions de vida i de consums intermedis en el marc dels treballs del nou Marc Input-Output de Catalunya.

Una vegada es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, podrà consultar-se a l'apartat de Pla estadístic de Catalunya.