Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 01/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 804 milions d'euros al gener del 2023, enfront dels 438 milions del gener del 2022. Aquesta xifra suposa un augment del 83,7% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per països de residència habitual, destaquen els Estats Units i França amb una despesa total de 111 i 78 milions d'euros, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 156 euros, dada que suposa un augment interanual del 31,2%. Les partides de despesa principals corresponen a la despesa en transport internacional no inclòs en el paquet turístic, amb 256 milions d'euros, i a les despeses en activitats amb un import de 184 milions d'euros.