Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 02/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 11,1% interanual a Catalunya al febrer del 2023. Per grans sectors industrials, creixen els béns de consum un 14,4% i els d'equipament un 31,8%; d’altra banda, decreixen els béns intermedis un 0,6%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 10,8% interanual a Catalunya.