Saltar al contingut principal

Estadística del turisme estranger. 2022. Dades definitives

El nombre de turistes estrangers que van arribar a Catalunya l'any 2022 va augmentar un 156,6% respecte a l'any 2021 i es va situar en 14,9 milions segons les dades definitives, que actualitzen les dades provisionals. Segons el país de residència habitual, d'entre els països d'on procedeixen majoritàriament els turistes, França, Regne Unit i Alemanya van presentar taxes de variació interanuals positives (80,2%, 410,5% i 142,7%, respectivament).

D'altra banda, segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, de negocis i per altres motius (salut, estudis, família...) van augmentar un 163,3%, un 179,1% i un 74,0%, respectivament. Segons el tipus d'allotjament principal, els hotels i similars van créixer un 165,6% i els habitatges de familiars o amics un 127,4%.