Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T4/2022

El cost laboral per treballador i mes va ser de 3.214,50 euros a Catalunya al quart trimestre del 2022, un 4,2% més que al mateix trimestre del 2021. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC va ser de 5.133,57 euros, un 2,8% més que un any enrere, mentre que al sector de la cultura es va situar en 3.583,04 euros, amb un decrement interanual del 5,8%. El subsector audiovisual i publicitat és el que va anotar el cost laboral més alt (4.180,39 euros). El sector del turisme va créixer un 11,9% respecte del mateix trimestre del 2021 amb un cost laboral de 2.455,11 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el va registrar el subsector del transport del turisme (3.806,53 euros).

El cost salarial per treballador i mes va augmentar un 4,7% a Catalunya i es va situar en 2.443,37 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial va ser de 4.070,76 euros, en el sector de la cultura va ser de 2.790,84 i en el turisme de 1.839,77.

Per hora efectiva, el cost laboral va ser de 25,24 euros i el cost salarial de 19,19 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC va presentar el cost salarial per hora efectiva més alt (28,28 euros), seguit de la cultura (21,42 euros) i del turisme (15,67 euros).

Finalment, el nombre de llocs de treball vacants va ser de 26.544, un 8,1% més que un any enrere. El sector serveis va concentrar el 87,6% de les vacants.