Saltar al contingut principal

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 03/2023. Dades provisionals

El nombre d’afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya augmenta un 4,0% interanual al març del 2023 i se situa en 2.986.735 afiliacions, segons dades provisionals. Totes les comarques han registrat increments menys la Noguera (−405 afiliacions; −4,7%), el Berguedà (−185 afiliacions; −2,3%), el Moianès (−30 afiliacions; −1,0%) i les Garrigues (−5 afiliacions; −0,1%). Els majors augments en termes absoluts s’han registrat al Barcelonès (49.650 afiliacions), al Vallès Occidental (11.870 afiliacions), al Baix Llobregat (10.525 afiliacions) i al Tarragonès (7.330 afiliacions), mentre que en termes relatius han encapçalat el creixement el Pallars Sobirà (8,0%), la Selva (7,4%) i el Tarragonès (6,5%).

El nombre d’autònoms amb ubicació de la seva activitat a Catalunya baixa lleugerament (−0,2% interanual) i se situa en 554.665 afiliacions. Les comarques que han registrat un major descens en termes absoluts són el Baix Llobregat (−445 afiliacions) i el Vallès Occidental (−305 afiliacions). En termes relatius, la Segarra (−7,8%) i la Ribera d’Ebre (−3,9%) han encapçalat el decrement. Per contra, el Tarragonès (180 afiliacions) i el Garraf (160 afiliacions) són les comarques que han registrat majors creixements en termes absoluts i l’Alta Ribagorça (2,1%) i el Garraf (1,4%) ho han fet en termes relatius.

El nombre de comptes de cotització al Règim general de la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 0,6% interanual (1.365 comptes de cotització) i se situa en 244.754 comptes. Les comarques que han liderat el creixement en nombres absoluts són el Barcelonès (980 comptes de cotització) i el Tarragonès (186 comptes de cotització). En termes relatius el Pallars Sobirà (3,2%) i el Baix Penedès (2,6%) són les dues comarques que han registrat un major increment interanual. Per contra, el Baix Llobregat (−212 comptes de cotització) i el Vallès Oriental (−82 comptes de cotització) són les comarques que han registrat un major descens en termes absoluts.