Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 02/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) creix un 9,2% interanual a Catalunya al febrer del 2023. Per sectors d'activitat, augmenten el comerç (8,8%) i els altres serveis, és a dir, els no comercials (10,1%). Dins d'aquests, tots presenten increments; els més destacats són les activitats professionals, científiques i tècniques (16,4%), les activitats administratives i serveis auxiliars (14,5%) i l'hostaleria (11,9%).