Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T1/2023

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al primer trimestre del 2023 registra un saldo de 5,3 punts. El 21,7% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió favorable de la marxa del seu negoci al primer trimestre, mentre que el 16,4% la té desfavorable i el 62,0% considera que s'ha mantingut estable.

Per sectors d'activitat, tots presenten saldos positius. Destaquen els sectors de l'hostaleria i la construcció amb saldos de 9,3 i 7,8 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al segon trimestre del 2023 registren un saldo de 8,9 punts. El 21,6% dels gestors considera que la marxa del seu negoci serà favorable, mentre que el 12,7% opina que serà desfavorable. El 65,6% restant considera que es mantindrà estable.