Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 03/2023

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) augmenta un 6,1% interanual a Catalunya al març del 2023.

En aquest mateix període l'índex de preus industrials (que inclou l'energia) creix un 3,4% respecte del mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, augmenten els preus dels béns de consum un 11,2%, els d'intermedis un 2,0% i els d'equipament un 3,3%, mentre que els de l'energia disminueixen un 6,2%.

D'altra banda, per divisions industrials els increments de preus més elevats es registren a la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (16,9%) i a les arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (13,9%). En canvi, decreixen els preus de la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−8,1%).