Índex de preus industrials (IPRI). Maig 2017

26.06.2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,1% a Catalunya al maig del 2017. Per grans sectors industrials, presenten increments els preus dels béns de consum (2,7%) i els béns intermedis (2,5%); mentre que els d'equipament es mantenen estables (0,1%). D'altra banda, per divisions industrials, els majors increments de preus es registren a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges i a les indústries de productes alimentaris (un 3,9% en ambdues) i a la fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips (3,8%); mentre que els decrements més elevats es produeixen a les indústries manufactureres diverses (−1,1%) i a la fabricació d'altres materials de transport (−1,0%) . En aquest mateix període l'índex de preus industrials creix un 5,8% respecte el mateix mes de l'any anterior.

L'índex de preus industrials és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. L'Idescat, a partir de dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2681

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de preus industrials (IPRI). Maig 2017