Avanç de la variació del PIB. T4/2017 i any 2017

En el conjunt del 2017, l'economia catalana va créixer un 3,4%, segons l'Avanç del PIB que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat. Per sectors, tots van mostrar increments excepte l'agricultura: la construcció va créixer un 5,3%, la indústria un 3,7% i els serveis un 3,1%. En termes intertrimestrals, el PIB de l'economia catalana va créixer un 0,8%.

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Es difonen vuit taxes de variació del PIB cada any, dues per trimestre. A l'entorn de quaranta dies després de l'acabament del trimestre es publica l'Avanç del PIB -responsabilitat de l'Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda-, que es calcula amb informació conjuntural i incompleta. Posteriorment, aquestes estimacions són actualitzades per la Comptabilitat trimestral elaborada per l'Idescat.

La Comptabilitat trimestral es calcula tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda i amb informació conjuntural completa del trimestre. Aquest cicle es repeteix cada trimestre. Per tant, mentre que l'Avanç del PIB pretén fonamentalment rapidesa en la informació, la Comptabilitat trimestral pretén una estimació integrada i coherent tant del costat de l'oferta com de la demanda.

Dades bàsiques

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2882

Sou aquí:

  • Novetats
  • Avanç de la variació del PIB. T4/2017 i any 2017