Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 12/2017

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya va augmentar un 3,2% al desembre del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i es va situar en 3.131.688 persones.

Els afiliats van augmentar a totes les comarques respecte al mateix trimestre de l'any anterior. Les que van presentar increments relatius més elevats van ser el Baix Penedès (4,2%), el Garraf (3,9%) i el Gironès (3,8%).

Per sexe, al desembre del 2017, el 53,3% de les persones afiliades eren homes i el 46,7%, dones. Per edat, el 15,8% dels afiliats a Catalunya tenien menys de 30 anys; els de 30 a 44 anys representaven el 41,2%; els de 45 a 54, el 26,7%, i els de 55 anys i més, el 16,4% del total. Segons la nacionalitat, el 86,9% dels afiliats a Catalunya tenien la nacionalitat espanyola, mentre que els estrangers representaven el 13,1% del total. L'increment interanual dels afiliats estrangers (8,6%) va ser més intens que el registrat pels afiliats amb nacionalitat espanyola (2,4%).

El nombre d'afiliacions a Catalunya a 31 de desembre de 2017 es va situar en 3.288.591, un 3,3% més que al desembre del 2016.

Per sectors i si es compara amb el desembre de l'any anterior, les afiliacions van augmentar a la construcció (5,3%), als serveis (3,2%) i a la indústria (3,1%), mentre que van disminuir a l'agricultura (−1,0%).

Per tipus de relació laboral, van augmentar les afiliacions per compte d'altri (3,9%), mentre que les afiliacions per compte propi es van mantenir estables (0,0%).

L'Idescat publica trimestralment el nombre d'afiliats i afiliacions segons residència padronal de l'afiliat per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen segons el tipus de relació laboral, el règim de cotització i el sector d'activitat.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

El municipi en xifres

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2900

Sou aquí:

  • Novetats
  • Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 12/2017