Inici dels treballs de camp de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018

L'Idescat i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya posen en marxa una nova edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població. El treball de camp de l'Enquesta s'inicia la primera setmana de març i s'allargarà fins al mes de setembre. L'Enquesta recull informació sobre la identificació i els usos lingüístics de la població a Catalunya en els diversos espais de relació personal, amb especial interès per la situació de l'ús del català. La forma de recollida de la informació és multicanal, a través de tres canals de resposta: internet, telefònic i presencial.

L' Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018 és una activitat estadística oficial integrada en el Programa anual d'actuació estadística, que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Els organismes responsables són el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística i l'Idescat.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2906

Sou aquí:

  • Novetats
  • Inici dels treballs de camp de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018