Saltar al contingut principal

Estadística de matrimonis. 2017. Dades definitives

L'Idescat publica les dades definitives de l'Estadística de matrimonis de l'any 2017. Aquest any es van registrar a Catalunya 29.335 matrimonis. En relació amb el 2016, els matrimonis van disminuir un 0,07%.

L'Estadística de matrimonis ofereix anualment informació dels matrimonis i els cònjuges que fixen la residència a Catalunya, segons característiques demogràfiques i socials. Les dades es presenten desagregades territorialment per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial i províncies.

La font original de les dades és la butlleta estadística de matrimoni, que emplenen els cònjuges quan inscriuen el matrimoni al Registre civil.

Fins a l'any 2011 les dades publicades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de matrimonis que fixaven la residència habitual a Catalunya. A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: la de les dades provisionals (amb els matrimonis que resideixen a Catalunya i que s'han inscrit als registres civils de Catalunya) i les dades definitives (amb els matrimonis que resideixen a Catalunya i que s'han inscrit tant als registres civils de Catalunya com als d'altres comunitats autònomes).

L'Estadística de matrimonis forma part, juntament amb les estadístiques de naixements i de defuncions, de les estadístiques del moviment natural de la població, que l'Idescat elabora en col·laboració amb l'INE i el Departament de Salut.