Saltar al contingut principal

Indicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada. Mortalitat estandarditzada. 2013-2017

L'Idescat publica la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME) corresponent al període 2013–2017. Per a aquest període, la TME de Catalunya va ser de 821 defuncions per 100.000 habitants, xifra lleugerament inferior a la d'Espanya (872) i de la Unió Europea (1.036).

Pel que fa als àmbits del Pla territorial, l'Alt Pirineu i Aran (776) i l’Àmbit Metropolità (809) van tenir una TME més baixa que la mitjana de Catalunya; per contra als àmbits de les Comarques Gironines (835), Ponent (853), el Penedès (853) i el Camp de Tarragona (858) la TME va ser més elevada. A la resta d'àmbits (les Terres de l'Ebre i les Comarques Centrals) el nivell de la mortalitat estàndard no diferia significament de la mitjana de Catalunya.