Saltar al contingut principal

Compte de fluxos de materials. 2015

El consum domèstic de materials (CDM) de l'economia catalana va ser de 49,1 milions de tones l'any 2015, xifra que representa 6,6 tones per habitant i una productivitat material de 5,0 euros per kg.

L'Idescat ofereix, per primera vegada, el Compte de fluxos de materials amb l'objectiu de descriure les interaccions entre l'economia i el medi ambient. El càlcul s'ha elaborat adaptant la metodologia harmonitzada d'Eurostat a l'àmbit de Catalunya. Es publica la sèrie a partir de l'any 2000.

El principal component del CDM és l'extracció domèstica, que va ser de 34,7 milions de tones, mentre que el balanç comercial físic amb l'exterior va ser de 14,4 milions de tones.

Pel que fa a l'extracció domèstica, els materials amb més pes van ser els minerals no metàl·lics (un 77% del total) i la biomassa (un 22,3% del total), mentre que els combustibles fòssils van representar menys de l'1% del total. L'extracció de minerals metàl·lics va ser nul·la.

Quant al balanç comercial físic amb l'exterior, va ser de 14,4 milions de tones, amb unes importacions de materials de 85,7 milions de tones, que van superar les exportacions (71,3 milions de tones). Per territoris, la balança amb l'estranger es va situar en 19,1 milions de tones, mentre que amb la resta de l'Estat Catalunya va ser exportadora neta de materials, amb un saldo negatiu de 4,7 milions de tones.

En relació amb els materials alliberats al medi ambient després de ser utilitzats a l'economia catalana (output domèstic processat), el component principal van ser les emissions de CO2 a l'atmosfera, que es van situar en 42,3 milions de tones i que equivalen a 5,7 tones per habitant.