Saltar al contingut principal

Posició competitiva del sector industrial. T4/2018

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació als països industrialitzats va assolir el nivell de 104,7 punts al quart trimestre del 2018; això suposa una millora de 0,9 punts respecte al quart trimestre del 2017.

D'altra banda, l'índex de competitivitat revelada (que mesura l'evolució de la quota de mercat de les exportacions manufactureres catalanes en els principals mercats amb què Catalunya té fluxos comercials) va empitjorar al quart trimestre del 2018, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, en passar d'un índex de 93,0 a 89,1.