Saltar al contingut principal

Impost sobre la renda de les persones físiques. 2017

El Barcelonès i el Garraf són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) més elevada l'any 2017, amb 26.276 i 25.180 euros, respectivament. El Barcelonès va augmentar 2,6 i el Garraf 3,5 punts percentuals respecte a l’any 2016.

Si es fa l'anàlisi per municipis, Matadepera i Sant Cugat del Vallès són els que mostren els valors més elevats, amb 40.705 i 40.661 euros respectivament; també tots dos municipis van incrementar 2,5 i 1,9 punts percentuals respecte de l'any anterior.