Saltar al contingut principal

Enquesta d'usos lingüístics de la població. 2018. Municipi de Barcelona i altres resultats territorials

L'Idescat i la Direcció General de Política Lingüística presenten per primera vegada una ampliació de resultats territorials de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018 per a l'Àmbit Metropolità. Es proporcionen dades per a Barcelona ciutat, l'Hospitalet de Llobregat, el Barcelonès Nord, el Baix Llobregat (en dues divisions territorials), el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme. També s'ofereix informació per a l'Alt Pirineu.

Aquesta desagregació territorial complementa la publicada el 8 de juliol de 2019, que va proporcionar taules per al conjunt de Catalunya, els àmbits del Pla territorial i Aran.

A la ciutat de Barcelona, el 78,7% de la població declara que sap parlar el català, i a l'Hospitalet de Llobregat, el 62,1%. A l'Àmbit Metropolità, el Vallès Oriental és la comarca que presenta el valor més alt, un 84,8%.

Per al conjunt de Catalunya, el 81,2% de la població de 15 anys i més sap parlar el català. Les dades presentades posen de manifest que l'únic àmbit que se situa per sota de la mitjana catalana és el Metropolità, amb un 78,4%. Pel que fa a la resta d'àmbits territorials, l'Alt Pirineu i Aran és el que presenta el valor més elevat, un 90,4%. Dins de l'Àmbit Metropolità, només les comarques del Vallès Oriental i el Maresme superen 'la mitjana esmentada (84,8% i 84,1%, respectivament). Per sota se situen el Vallès Occidental (80,6%), el Baix Llobregat (77,3%) i el Barcelonès (75,7%).

L'ús del català presenta una diversitat considerable dins el territori: al conjunt de Catalunya, el 36,1% de persones consideren que el català és la seva llengua habitual, mentre que a la ciutat de Barcelona ho consideren el 29,3% i al municipi de l'Hospitalet de Llobregat, l'11,9%. A l'altre extrem, a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu, aquests percentatges són d'un 72,2% i un 65,7%, respectivament.

Si a més de comptabilitzar els que consideren que el català és la seva llengua habitual es comptabilitza els qui diuen que usen habitualment tant el català com el castellà, els percentatges són els següents: al conjunt de Catalunya un 43,5%, a Barcelona un 37,9%, a l'Hospitalet de Llobregat un 19,1%, a les Terres de l'Ebre un 76,6% i a l'Alt Pirineu un 72,4%.