Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 11/2019

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 968 milions d'euros al novembre del 2019, xifra que suposa un decrement del 4,8% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual destaquen els Estats Units, amb una despesa de 130 milions d'euros i un decrement interanual del 0,5%. El segueixen França, amb una despesa de 107 milions d'euros i un increment interanual del 7,0%, i el Regne Unit, amb una despesa de 57 milions d'euros i un decrement del 19,0%.

La despesa mitjana diària per persona és de 200 euros, dada que suposa un increment interanual de l'11,1%. Les principals partides de despesa corresponen al transport internacional (273 milions d'euros) i a les activitats (208 milions d'euros).