Saltar al contingut principal

Índex d'igualtat de gènere. 2017

L'Idescat publica per primera vegada l'Índex d'igualtat de gènere (IIG) de Catalunya. Aquesta estadística l'elabora l'Idescat, juntament amb l'Institut Català de les Dones.

L'IIG a Catalunya l'any 2017 va ser de 70,9 punts (la igualtat total se situa en 100), semblant al del conjunt d’Espanya (70,1) i superior en 3,5 punts al de la Unió Europea (67,4). L'augment d'aquest índex en el període 2005-2017 va ser de més de 10 punts.

L'anàlisi per dimensions mostra que la salut és la que va presentar més igualtat de gènere (89,9 punts), seguida de les dimensions dels diners (79,6), el treball (75,8) i el temps (73,8). En canvi, les dimensions que presenten menys igualtat de gènere són les del coneixement (62,4) i, especialment, el poder (59,8).

Índex d’igualtat de gènere per dimensions i subdimensions 2017
Catalunya Espanya Unió Europea
Índex d'igualtat de gènere 70,9 70,1 67,4
Treball 75,8 72,9 72,0
Diners 79,6 76,7 80,4
Coneixement 62,4 67,4 63,5
Temps 73,8 64,0 65,7
Poder 59,8 62,0 51,9
Salut 89,9 90,1 88,1
Font: Idescat i ICD. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Nota: L’índex utilitza una escala d’1 a 100, on 100 és la igualtat total entre dones i homes.

En comparació amb la UE, Catalunya registra més bons resultats en igualtat en 4 de les 6 dimensions, especialment en el temps (+8,1) i el poder (+7,9). Les que registren resultats més baixos són les dimensions dels diners (−0,8) i el coneixement (−1,1).

En relació amb el conjunt d'Espanya, Catalunya presenta puntuacions millors en les dimensions de treball (+2,9), diners (+2,9) i temps (+9,8), i menors en coneixement (−5,0) i poder (−2,2). Pel que fa a la salut, els resultats són molt semblants.

L'IIG es basa en la metodologia de l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) i té per objectiu reflectir la realitat de la igualtat entre homes i dones en aspectes importants del benestar i el desenvolupament de les persones. Es calcula a partir de 31 indicadors bàsics, estructurats de forma jeràrquica en 6 dimensions: treball, diners, coneixement, temps, poder i salut.

Els resultats de l'IIG i dels seus components es presenten en una escala adimensional, en un interval que va d'1 a 100, en el qual 1 significa desigualtat total i 100, igualtat total. S'ofereixen dades de Catalunya per als anys 2005, 2010, 2012, 2015 i 2017, i es comparen amb Espanya i la Unió Europea.

L’Índex d’igualtat de gènere és una actuació d’estadística oficial recollida en el Programa anual d’actuació estadística del 2020 (actuació 10 02 04).

El director de l'Idescat, Xavier Cuadras Morató, presenta avui a la tarda l'estadística de l'Índex d’igualtat de gènere en el plenari de l'Observatori de la Igualtat de Gènere, que té lloc al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau.