Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 02/2020

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 6,8% al febrer del 2020 respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest creixement de l’índex ve motivat per un augment de l'11,6% de les vendes d'alimentació i del 2,6% de les de la resta de productes.