Saltar al contingut principal

Avanç del PIB trimestral. T1/2020

El producte interior brut de Catalunya mostra una taxa interanual del −3,9%, segons l'estimació avançada del primer trimestre del 2020. Per sectors d'activitat, tots registren taxes negatives, però amb intensitats diferents: la indústria disminueix un 2,4%, els serveis un 4,0%, la construcció un 8,2% i, finalment, l'agricultura ho fa un 2,7%. En termes intertrimestrals, el PIB de l'economia catalana decreix un 4,6%.

La crisi causada per la pandèmia de la COVID-19 i les mesures derivades de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i per les posteriors modificacions d'aquest Reial decret, han causat un impacte important en l'economia catalana. Aquesta situació, a més, ha incrementat les dificultats de calcular amb precisió l'evolució de l'avanç de l'economia en el primer trimestre del 2020.