Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T2/2020

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) disminueix un 35,3% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2020. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta una disminució del 31,1% respecte a un any enrere, atès que el comerç decreix un 26,0% i el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) un 39,4%. Dins d'altres serveis, disminueixen tots els sectors, encapçalats per l'hostaleria, que decreix un 79,7%.

Durant el segon trimestre del 2020, en concret fins al 21 de juny, es manté l’estat d’alarma, establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. A l’abril hi ha limitació de la llibertat de circulació de les persones i tancament al públic dels locals i establiments al detall, amb determinades excepcions (activitats d’hostaleria i de restauració). Al maig, amb el Pla de transició cap a la nova normalitat, els locals i establiments al detall que durant l'estat d'alarma no podien desenvolupar la seva activitat, comencen a reobrir i a adaptar els aforaments. Els hotels i els establiments turístics, així com les activitats de restauració, també poden obrir al públic amb certes restriccions. Al mes de juny, es continua progressant en les diferents fases de la desescalada, fins a la finalització de l’estat d’alarma.