Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T3/2020

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al tercer trimestre de 2020 registra un saldo de −37,5 punts. El 48,4% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió desfavorable de la marxa del seu negoci al tercer trimestre, mentre que el 10,9% la té favorable i el 40,7% considera que s’ha mantingut estable.

Per sectors d'activitat, tots els sectors presenten saldos negatius en la marxa del negoci, encapçalats per l'hostaleria i la resta de serveis, amb saldos de −84,0 i −35,5 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al quart trimestre del 2020 registren un saldo de −35,3 punts. El 10,1% dels gestors considera que la marxa del seu negoci serà favorable, mentre que el 45,4% opina que serà desfavorable, percentatge que s'eleva fins al 78,7% en el cas de l'hostaleria. El 44,4% restant considera que es mantindrà estable.