Saltar al contingut principal

Noms i cognoms de la població. 2020

Antonio i José, per als homes, i Maria/María i Montserrat, per a les dones, són els noms més freqüents entre la població que resideix a Catalunya l'any 2020.

D'altra banda, Garcia/García, Martínez, López i Sánchez encapçalen el rànquing de cognoms.

La informació dels noms i cognoms es presenta per províncies, àmbits del Pla territorial i comarques. En el cas dels noms, la informació de la dècada de naixement i de la nacionalitat només s’ofereix per al total de Catalunya.

Per tal de protegir el secret estadístic, només es mostren els noms i cognoms que tinguin una freqüència igual o superior a 4 per a tot Catalunya.