Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 01/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 85,5% interanual a Catalunya al gener del 2021, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 66,2%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans decreixen un 55,2%, i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 76,6% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger disminueixen un 94,2% interanual.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Val d'Aran són les que concentren més pernoctacions (125,0, 35,7 i 24,1 milers, respectivament) amb variacions interanuals negatives del 91,5%, 73,6% i 76,9%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers decreix un 84,1% interanual, amb una disminució en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 69,1% i 93,4%, respectivament.