Saltar al contingut principal

Taula de vida 2015-2019

L'Idescat publica la taula de vida de la població de Catalunya corresponent al període 2015-2019. Per a aquest període, l'esperança de vida en néixer era de 83,45 anys (80,62 anys per als homes i 86,16 anys per a les dones), una diferència de 5,5 anys a favor de les dones. Aquests valors són molt similars a les quatre províncies: Barcelona (83,67 anys), Girona (83,13 anys), Lleida (83,24 anys) i Tarragona (83,02 anys).

En comparació amb les dades de 2005-2009, l'esperança de vida en néixer per al conjunt de la població s'ha allargat en 2,1 anys, amb un increment més important en els homes (2,4 anys) que en les dones (1,7 anys).

L' esperança de vida als 65 anys era de 21,40 anys (19,27 anys per als homes i 23,28 anys per a les dones), amb una diferència entre els dos sexes de 4 anys. En comparació amb les dades de 2005-2009 per al conjunt de la població, l'esperança de vida als 65 anys ha augmentat en 1,4 anys.

L'Idescat difon la taula de vida completa de la població de Catalunya (que proporciona l'esperança de vida per a cada edat) i la taula de vida abreujada per a Catalunya i les províncies (amb resultats per edats quinquennals). La sèrie s’inicia al període 1981-1985.

Les taules de vida completes i abreujades de l'Idescat, calculades sobre la base de mitjanes de cinc anys, complementen la sèrie de taules de vida abreujades que elabora el Departament de Salut, de base anual.