Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 06/2021

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 23,7% interanual a Catalunya al juny del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els béns intermedis un 35,5%, els de consum un 17,4% i els d'equipament un 14,8%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 24,6% interanual a Catalunya.