Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 07/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 7,6% interanual a Catalunya al juliol del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els preus de l'energia (21,6%), els dels béns intermedis (16,2%), els dels béns de consum (3,0%) i els dels béns d'equipament (1,5%).

D'altra banda, per divisions industrials, els increments més grans de preus es registren a la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (41,5%) i a les indústries químiques (20,8%). En canvi, decreixen els preus a les indústries manufactureres diverses (−1,5%) i al sector de la reparació i instal·lació de maquinària i equips (−0,7%).

En aquest mateix període, l'índex de preus industrials (que inclou l'energia) augmenta un 10,2% respecte al mateix mes de l'any anterior.