Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 07/2021

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 0,5% al juliol del 2021 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per grups de productes, la disminució interanual de les vendes es concentra en les de productes no alimentaris (−2,5%), mentre que augmenten les de productes d'alimentació (1,7%).

La variació mensual de l'índex de vendes en grans superfícies és del 8,9% en relació amb el mes de juny. Per productes, l'alimentació augmenta un 7,9%, mentre que la resta de productes augmenten un 9,9%.

En l'acumulat dels set primers mesos de l'any, la variació interanual de l'índex ha estat negativa (−1,0%). Les vendes acumulades dels productes d'alimentació han disminuït un 2,8%, mentre que les de la resta de productes han augmentat un 1,2% en el mateix període.