Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 08/2021. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya a Catalunya, a 31 d’agost, augmenta un 3,3% respecte a l’any anterior i se situa en 3.302.572 persones, segons dades provisionals. L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques i Aran i els més intensos es presenten a la Selva (7,3%) i al Tarragonès (7,0%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han tornat a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès i el Baix Llobregat (1,9%, en tots dos casos) i el Vallès Occidental (2,3%).

En relació amb el mes de juliol, el nombre d’afiliats ha disminuït un 1,8% al conjunt de Catalunya i també ha disminuït a totes les comarques i Aran, excepte al Pla d’Urgell (1,2%). Les disminucions més elevades s’han registrat a l’Alta Ribagorça (−4,7%) i al Montsià (−3,8%).

Per sexe i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta lleugerament per sobre del d’homes (3,6% i 3,1%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d’afiliats com d’afiliades, excepte la Terra Alta, on els afiliats disminueixen un 0,9%.

El nombre d'afiliats a Catalunya ha augmentat a tots els grups d'edat, excepte en el de 30 a 44 anys, que ha disminuït un 0,3%. El col·lectiu de joves (menors de 30 anys) és el que ha tingut l’augment més elevat (9,7%), situació que es registra a totes les comarques, excepte a l’Aran (−0,2%).

Segons la nacionalitat, el 84,2% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 15,8% del total. L’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers (8,0%) és més elevat que el d’afiliats de nacionalitat espanyola (2,5%) a totes les comarques, excepte a dues (la Cerdanya i l’Alta Ribagorça).

Pel que fa a les afiliacions, han augmentat un 3,4% interanual al conjunt de Catalunya i també han incrementat a totes les comarques i a Aran. Per sectors, el sector serveis és el que més augmenta, un 3,9%, i l’únic que ho fa a totes les comarques. Les afiliacions al sector de la construcció augmenten un 2,8%, a l’agricultura un 2,4% i a la indústria un 1,4%.

Per tipus de jornada, el 20,8% de les afiliacions per compte d’altri, a 31 d’agost del 2021, són a jornada parcial. La proporció més elevada d’afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya (25,6%) i al Pallars Jussà (24,7%).

Segons el tipus de contracte, el 26,0% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri a Catalunya són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són el Pallars Sobirà (39,7%), l’Alta Ribagorça (39,1%), i Aran (37,5%).