Saltar al contingut principal

Inici del treball de camp de l’Estadística del finançament i la despesa de l’ensenyament privat. Curs 2020-2021

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat. Curs 2020-2021. Aquest treball de camp es portarà a terme des del mes d'octubre de 2021 fins al mes de març de 2022 i recollirà dades estadístiques i econòmiques dels centres d'ensenyament privat. S'han dissenyat dos qüestionaris diferents:

  • Centres d'ensenyament no universitari
  • Centres d'ensenyament universitari

L'Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat (curs 2020-2021) és una estadística oficial prevista al Decret 153/2020, de 29 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2021.

Aquesta operació recull cada cinc anys informació sobre els aspectes econòmicament rellevants dels centres educatius de naturalesa privada que imparteixen ensenyaments reglats.

Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat. 2020-2021