Saltar al contingut principal

Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per a Catalunya

L'Idescat i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) inicien avui la publicació dels Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides per a Catalunya. Es publiquen 46 indicadors, integrats per 101 subindicadors, que cobreixen 13 dels 17 ODS, que s'aniran enriquint i actualitzant de manera contínua.

Amb l'objectiu de mesurar el progrés cap a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible, l'Assemblea General de les Nacions Unides, en la resolució (A/RES/71/313), va acordar un marc comú que actualment està integrat per 231 indicadors únics, 12 dels quals es repeteixen en 2 o 3 fites, que fan un total de 247 indicadors.

Aquests indicadors s'estructuren a partir dels 17 objectius i 169 fites de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i proporcionen una visió estadística del desenvolupament sostenible, que cobreix les dimensions socials, econòmiques, ambientals i institucionals de la sostenibilitat, que representa l'Agenda 2030.

Per facilitar el seguiment i l'avaluació del grau de compliment dels ODS a Catalunya, l'estadística oficial catalana compta, a partir d'ara, amb dos sistemes d'indicadors anuals, que han de proporcionar, de manera progressiva i continuada, dades estadístiques i metadades sobre el desenvolupament sostenible a Catalunya. Aquests sistemes d’indicadors són els següents:

L'Institut d'Estadística de Catalunya i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través del CADS, són els organismes responsables d'aquesta actuació estadística, que compta amb la col·laboració dels departaments de la Generalitat. Una bona part dels indicadors que es presenten tenen una metodologia harmonitzada pel grup de treball constituït pel òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes, que en permet la comparabilitat.