Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 10/2021

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 754 milions d'euros a l'octubre del 2021, xifra que suposa un augment del 451,1% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual, destaca França amb una despesa de 134 milions d’euros i un increment interanual del 160,0%. A continuació es troba Alemanya amb una despesa de 80 milions d'euros i un augment interanual del 1.386,4%.

La despesa mitjana diària per persona és de 159 euros, dada que indica un augment interanual del 47,7%. Les principals partides de despesa corresponen a les activitats (177 milions d'euros) i a l’allotjament (167 milions d'euros).

Cal tenir en compte que les xifres de variacions interanuals estan afectades per l'estat d'alarma que es va declarar a causa de la covid-19. Si posem les dades d'octubre del 2021 en relació amb les d'octubre del 2019, la taxa de variació de la despesa dels turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en el −59,6%.