Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 11/2021

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 525 milions d'euros al novembre del 2021, xifra que suposa un augment del 1.088,7% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual, destaca França, amb una despesa de 88 milions d’euros i un increment interanual del 1.203,9%. A continuació es troba Alemanya, amb una despesa de 34 milions d'euros i un augment interanual del 1.091,6%.

La despesa mitjana diària per persona és de 117 euros, dada que indica un augment interanual del 15,6%. Les principals partides de despesa corresponen a les activitats (124 milions d'euros) i al transport internacional (120 milions d'euros).

Cal tenir en compte que les xifres de variacions interanuals estan afectades per l'estat d'alarma que es va declarar a causa de la covid-19. Si posem les dades de novembre del 2021 en relació amb les de novembre del 2019, la taxa de variació de la despesa dels turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en el −45,9%.