Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 02/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 2,5% interanual a Catalunya al febrer del 2022. Per grans sectors industrials, creixen els béns de consum un 4,0%, els béns intermedis un 3,5% i els béns d'equipament un 0,5% i, d'altra banda, decreix l'energia un 1,3%.

En aquest mateix període l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 3,0% respecte del mateix mes de l'any anterior. I l’índex de producció industrial (que inclou l'energia) creix un 2,5% interanual. Per grans sectors industrials, augmenten els béns de consum un 4,0%, els intermedis un 3,6% i els d'equipament un 0,5%, i decreix l'energia un 1,3%.

D'altra banda, per divisions industrials els increments més elevats els registren la indústria de la fabricació de maquinària i equips mecànics (15,1%) i la indústria del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (13,3%); en canvi, decreixen la fabricació de material de transport (−18,7%) i la fabricació de productes farmacèutics (−8,3%).