Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T1/2022

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al primer trimestre del 2022 registra un saldo de −3,1 punts. El 18,4% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió favorable de la marxa del seu negoci al primer trimestre, mentre que el 21,4% la té desfavorable i el 60,2% considera que s'ha mantingut estable.

Per sectors d'activitat, tots presenten saldos negatius, excepte la indústria (2,1 punts). Destaquen els sectors de l'hostaleria i del comerç amb saldos de −21,5 i −10,7 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al segon trimestre del 2022 registren un saldo de −4,2 punts. El 17,8% dels gestors considera que la marxa del seu negoci serà favorable, mentre que el 22,0% opina que serà desfavorable. El 60,1% restant considera que es mantindrà estable.

Tots els sectors d’activitat, excepte l'hostaleria, són més pessimistes en les expectatives de la marxa del negoci per al segon trimestre del 2022 si ho comparem amb la situació del primer trimestre, encapçalats pel comerç (amb un saldo de −14,6 punts). L'hostaleria presenta un saldo positiu (6,2 punts) per primera vegada després de nou trimestres.