Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 05/2022

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) augmenta un 14,4% interanual a Catalunya al maig del 2022.

En aquest mateix període l'índex de preus industrials (que inclou l'energia) creix un 28,1% respecte del mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, augmenten els preus de l'energia un 91,9%, els dels béns intermedis un 23,7%, els de consum un 9,7% i els d'equipament un 5,3%.

D'altra banda, per divisions industrials els increments de preus més elevats es registren a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (32,9%), a les indústries químiques (27,1%) i a les indústries del paper (24,4%). En canvi, decreixen els preus de la fabricació d'altres materials de transport (−2,6%).