Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 08/2022. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,4% al mes d'agost respecte a l'any anterior i se situa en 3.416.338 persones, segons dades provisionals. L'augment interanual del nombre d'afiliats es produeix a totes les comarques, excepte a 3, que han registrat un lleuger descens (−0,5% o menys): el Pallars Sobirà, les Garrigues i la Noguera. L’Alta Ribagorça (5,9%) i la Selva (5,3%) encapçalen les comarques amb un augment interanual dels afiliats.

En relació amb l'agost del 2022, el nombre d'afiliats ha disminuït un 2,0% al conjunt de Catalunya. El descens s'ha traslladat a totes les comarques i Aran, amb variacions que van des del −0,2% del Pla d'Urgell fins al −4,6% del Pallars Sobirà.

Per sexe i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta un 3,7% i el d'homes un 3,2%, al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten el nombre d'afiliades, excepte al Priorat i al Pallars Sobirà, amb disminucions inferiors a l'1%.

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d'edat han augmentat el nombre d'afiliats en relació amb un any enrere, excepte els afiliats de 30 a 44 anys, que han disminuït un 0,1%. Els afiliats menors de 30 anys són els que més han augmentat al conjunt de Catalunya, un 8,5%, i han superat el 10% d'increment a l'Alta Ribagorça, la Selva, la Conca de Barberà i el Baix Camp.

Per nacionalitats, l'augment interanual del nombre d'afiliats estrangers (10,5%) és més gran que el d'afiliats de nacionalitat espanyola (2,1%) al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran, excepte a la Noguera, on els afiliats estrangers disminueixen i els espanyols augmenten.

Per sectors, el sector serveis és el que més augmenta en relació amb l'any anterior (4,0% en el conjunt de Catalunya) i ho fa a totes les comarques, excepte al Pallars Sobirà. Les afiliacions a la indústria augmenten un 1,9% al conjunt de Catalunya i les comarques on més augmenten són l'Alt Empordà (6,7%) i la Garrotxa (6,5%). La variació del sector de la construcció és positiva al conjunt de Catalunya (3,3%) i a 35 comarques. L'agricultura és l'únic sector que ha reduït el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social (−4,0% interanual) i ha disminuït a totes les comarques, excepte a 9 i a Aran.

Per tipus de jornada, el 19,4% de les afiliacions per compte d'altri a l'agost del 2022 són a jornada parcial, valor que representa per segona vegada consecutiva una proporció inferior al 20%. En el cas de les dones la proporció és del 27,0%, més del doble que la dels homes (12,1%).

Segons el tipus de contracte, la proporció d'afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri amb caràcter temporal se situa en el 16,0%, 11,1 punts menys que un any enrere. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l'Alta Ribagorça (24,9%) i la que el té més baix és el Baix Empordà (12,2%).