Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 07/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,9% interanual a Catalunya al juliol del 2022. Per grans sectors industrials, creixen els béns de consum un 3,9% i l'energia un 2,5%, però decreixen els béns d’equipament un 3,0% i els béns intermedis un 1,5%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 2,8% respecte del mateix mes de l'any anterior i l’índex de producció industrial (que inclou l'energia) ho fa en un 2,3%. Per grans sectors industrials, augmenten l'energia un 1,8% i els béns de consum un 0,7%, i decreixen els béns d’equipament un 6,7% i els béns intermedis un 4,2%.

D'altra banda, per divisions industrials els disminucions més elevades les registren les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat, i el sector de la fabricació de material de transport (totes dues un −11,0%); en canvi, creixen els productes farmacèutics (7,5%) i la fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques (6,5%).